Hỗ trợ việc làm - Training Tân Cảng

Training Tân Cảng

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Docs Full-time

Thực Tập Sinh Thông Quan (Xuất Nhập Khẩu)

Thực Tập Sinh Xuất Nhập Khẩu

Tuyển dụng vị trí: Customer Service & Pricing Executive

CẨN TUYỂN 4 NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

TUYỂN DỤNG 03 NV KINH DOANH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ- DỊCH VỤ LOGISTIC

Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Docs Full-time

Xem chi tiết

Thực Tập Sinh Thông Quan (Xuất Nhập Khẩu)

Xem chi tiết

Thực Tập Sinh Xuất Nhập Khẩu

Xem chi tiết

Tuyển dụng vị trí: Customer Service & Pricing Executive

Xem chi tiết

CẨN TUYỂN 4 NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG 03 NV KINH DOANH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ- DỊCH VỤ LOGISTIC

Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Xem chi tiết

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kinh Doanh Số lượng: 20

Xem chi tiết

Nhân viên chứng từ Oversea

Xem chi tiết